Styly přelezů

OS On Sight – na pohled
 
Jedná se o přelezení cesty na první pohled, to znamená bez jakéhokoliv předchozího nácviku. Leze se bez předchozího zakládání jistících bodů a také bez pádu. Lezec nesmí znát klíčová místa a nesmí vidět v cestě někoho jiného. Jedná se o nejhodnotnější styl.
 
OSF On Sight Flasch – na pohled s pomocí
 
Téměř stejné přelezení cesty jako na první pohled, to jest bez jakéhokoliv předchozího nácviku, ale lezec může znát klíčová místa a může vidět v cestě někoho jiného. Můžou byt dopředu nacvakyný expresky. Jedná se také o velmi hodnotný styl.
 
RP Red Point – po červených bodech
 
Lezec Kurt Albert začal ve skalách označovat červenou tečkou na nástupu dříve technické cesty, které přelezl volně a přitom plynule bez odpočinku. Tak vzniklo označení stylu výstupu „rotpunkt“. Styl lezení, při kterém je cesta přelezena s využitím přirozených chytů a stupů. Jistící body se používají pouze k jištění a odpočinek je povolen jen na přirozených stanovištích (bez držení rukama, tzv. „no hand rest“). Cesta má být přelezena pokud možno bez pádu. Po pádu anebo neúspěšném pokusu je lezec spuštěn do posledního no hand restu a musí být staženo lano z jistících bodů. Tento styl přelezu je velmi rozšířený.
 
PP Pink Point – cesta červeného bodu
 
Původně styl volného lezení odpovídající RP, ale s použitím jen takového jištění, jaké na cestě použil prvovýstupce.Souvisí s hnutím na ochranu přírody „Think pink“ (růžové myšlení). Nyní PP znamená přelezení ve stylu RP, ale po předchozím zajištění cesty jistícími body. Vztah k „růžovému myšlení“ se vytratil.
 
AF All Free – cesta červeného bodu
 
Styl lezení, při kterém je cesta přelezena s využitím přirozených chytů a stupů. V místě jistících bodů (skoby, vklíněnce, smyčky apod.) může lezec odpočívat a v dalším postupu pak pokračuje z místa přerušení. Časté přerušování a odpočinky snižují sportovní hodnotu výstupu a někteří tento způsob nepovažují za hodnotný vůbec.
 
TR Top Rope – lano shora
 
Zcela nesportovní způsob lezení, kdy lano prochází vratným bodem a lezec přeleze cestu na „druhým“. Tento způsob je vhodný pro nácvik, ale je nutné dávat pozor na tření lana o skálu.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com