Nebojte se první­ pomoci – V.

Tak po delší­ době budeme pokračovat v první­ pomoci. Naposledy jsem slí­bil uvolňování­ dýchací­ch cest. Tak tedy. K vdechnutí­ cizí­ho tělesa většinou dochází­ náhle a bývá provázeno namáhavým a hlučným dýchání­m. Dospělý­ nejčastěji vdechnou kousek potravy, malé děti i napří­klad drobnou část hračky. Jak tedy na první­ pomoc.

U dospělých osob se snaží­me postiženého donutit k mohutnému kašli. V pří­padě že to nepomáhá je nutné přistoupit k úderu do zad. Při tomto manévru je postižený v sedě s předkloněnou hlavou mezi koleny. V případě nemožnosti sedu je postižený vleže na boku obličejem k zachránci. Úder vedeme plochou dlaně mezi lopatky, vždy však nalevo či napravo od páteře!!! Ne přes páteř. Tento manévr opakujeme maximálně 5x.

Poté je nutné provést Heimlichův manévr. Jedná se v podstatě o velmi různé stlačení­ nadbřišku, které ovšem neprovádí­me u dětí­ do 8 let a u těhotných žen pokud je to jenom trochu možné. Tento manévr může vyvolat zvracení­, ale může také dojí­t k poškození­ vnitřní­ch orgánů (játra, slezina.)
1) k postiženému při vědomí­ (tj. v předklonu) přistoupí­me zezadu a obejmeme jeho trup svými pažemi. Do oblasti mezi pupíkem a mečovitým výběžkem dáme pěst jedné ruky, druhou jí­ uchopí­me a prudce stlačí­me nadbřišek směrem dovnitř a nahoru.
2) u postiženého v bezvědomí­ klečí­me obkročmo nad ní­m, stlačí­me nadbřišek na stejném mí­stě a stejným směrem oběma rukama složenýma na sebe.

Při neúspěchu se doporučuje stří­dat 5 úderů mezi lopatky s 5 H. manévry.

Při zachraňování­ dětí­ do 8 let se doporučuje také stří­dat 5 úderů s 5 H. manévry.

V pří­padě novorozenců a kojenců si dítě položí­me bříškem na své předloktí­ s hlavou dolů. Poté dí­tě chytneme za nohy a otočí­me hlavou dolů (vyvěsí­me). Následně vedeme několik úderů plochou dlaní směrem „ven z dýchací­ch cest“ v oblasti mezi lopatkami. Pozor, ovšem opět mimo páteř!!!!

To je asi tak všechno, pouze je nutné upozornit, že u bezvědomého člověka by tyto manévry neměl provádět laik. Je vhodnější­ zavolat ZZS, popřípadě zahájit resustcitaci, neboť bezvědomí­m ochablé svalstvo dovolí­ vniknout vzduchu do plic.

Příště si povíme něco o kardiopulmonální­ resuscitaci.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com