Nebojte se první pomoci – II

V minulém dí­le jsme si popsali krvácení­ a způsoby jeho zastavení­. Jední­m ze způsobů je také zaškrcení­ zaškrcovadlem. Přiložení­ zaškrcovadla je vyjímečný a agresivní­ způsob zástavy krvácení­ (nedostatek O2 a živin, hromadění­ toxinu v končetině), přesto je v určitých pří­padech účinné a je potřeba o něm něco vědět.

Standardně se použí­vá pryžové zaškrcovadlo, improvizovat můžeme trojcí­pým šátkem složeným do kravaty a uvázanou liščí­ smyčkou apod. V žádném pří­padě nezaškrcujeme tkaničkou, tenkým páskem, protože tak můžeme druhotně poranit nervové cévní­ svazky. Šířka zaškrcovadla by měla být min. 5 cm.

Pří­pady kdy je vhodné použití zaškrcovadla:
– masivní­ krvácení­ z pažní­ či stehenní­ tepny
– úrazová amputace
– prosakuje-li 3. vrstva tlakového obvazu
– otevřená zlomenina s masivní­m krvácení­m
– zaklí­něné cizí­ těleso v ráně s masivní­m krvácení­m
– uštknutí­ (mí­rné, povrchové zaškrcení­ žilní­ho oběhu)
– crush syndrom (syndrom ze zasypání­)
– dočasně (ví­ce zraněných než zachránců)

Jak tedy použí­vat zaškrcovadlo:
– pokud možno zaškrcovat ve zvýšené poloze končetiny
– zaškrcovadlo přikládáme „nad ránu“ směrem k srdci, co nejví­c do blízkosti rány (ne však na klouby a těsně ke kloubům (v této oblasti se nachází­ velké množství­ nervů, které bychom mohli poškodit)
-zaškrcovadlo dáváme přes oděv, obvaz, či vypodkládáme
– vždy přiloží­me časový údaj o zaškrcení
– zaškrcenou končetinu znehybní­me a chladí­me.

Správně zaškrcená končetina je bledá a chladná s nehmatným tepem na okrajové části. Na co rozhodně nesmí­me zapomenout je také ošetření­ krvácející­ rány. Dále je nutné vědět, že jednou utažené zaškrcovalo již nepovolujeme (provede lékař). Vyjímku tvoří­ pouze dočasné zaškrcení­ (přiložení).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com