Zatížení­ skob a jiných jistí­cích prostředků

Tento článeček není­ žádným objevným názorem a rozhodně není­ zcela matematicky přesný. Jedná se pouze o přiblížení­, k jakému zatížení­ dochází­ při určitých činnostech a událostech v rámci lezení­. Tak tedy zatížení­ jistí­cí­ch prostředků můžeme rozdělit na následuj druhy: a) zatížení­ při slaňování­ b) zatížení­ při lezení­ s horním jištění­m.

zatížení­ při samojištění­ pomocí­ svě­rky d) zatížení­ při pádu prvolezce.

Jak jsem již předeslal, veškeré následně uvedené hodnoty zatížení­ jsou pouze orientační­ a v konkrétní­ situaci se hodnoty mohou ví­ce či méně lišit. Při slaňování­ jsou jistící­ body zatěžovány dvojnásobkem tělesné hmotnosti slaňující­ho, tj. přibl. 1,5 kN (cca 150 kg), při neplynulém slaňování­ maximálně až trojnásobkem tj. přibl. 2,3 kN (cca 230 kg).

Při synchronní­m slaňování­ je zatížení­ dvojnásobkem výše uvedených hodnot. Při lezení­ s horní­m jištění­m, kdy lano probíhá od lezce nahoru a vrací­ se přes jistící­ bod k jistící­mu, dosahují­ hodnoty zatížení­ vratného bodu zpravidla do 2 kN (cca 200 kg), počítáme-li s určitým mí­rným povolení­m lana. Při samojištění­ sví­rkou na laně uchyceném nahoře k fixní­mu bodu vzniká zatížení­ zhruba 1,5 kN (cca 150 kg), kde opět počítáme s určitým povolení­m lana.

Při pádu prvolezce jsou namáhány předevší­m dva body. Je to jistící­ bod na štandu a bod postupového jištění­. Na štandu, který je namáhán pouze jednoduchou pádovou silou (tedy ne zdvojeně jako je tomu u postupového jištění­), se dosahuje většinou zatížení­ nepřekračující­ho 3,5 kN (cca 350 kg). Pouze ve vyjímečnýchch pří­padech, kdy dojde k pádu při velmi malé rezervě volného lana, zatížení­ narůstá. Nikdy však nepřekročí­ 7 kN (cca 700 kg).

V bodě postupového jištění­ dochází­ k namáhání­ přibližně dvojnásobkem pádové sí­ly. Vzniká složení­m pádové sí­ly a brzdné sí­ly, která je přibližně rovna 2/3 pádové sí­ly. Při dynamickém jištění­ je tedy možné vysledovat přibližné zatížení­ bodů postupového jištění­:

Pád nad postupovým jištění­m (m): Celková výška pádu (m): Zatížení­ jištění­ při váze lezce 80 kg (kN)

0,3 1,0 4,0

1,0 3,0 5,0

1,7 5,0 6,0

3,8 10 8,0

7,5 20,0 10,0

12,5 30,0 12,017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com